Kонтакт-Contact

 

 

Центар за културу Општине Мало Црниће

012 280 150

Контакт особа:

Бебица Миловановић, директор Фестивала