ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ 1. место

Љубомир Симовић „ПУТУЈУЋЕ ПОЗОРИШТЕ ШОПАЛОВИЋ“

Културни центар „Радоје Домановић“

Рача 20.10.2013.